Trumma produceert trommelfilters voor het (voor)zuiveren van afvalwater met organische reststoffen, slachtafval, indikken van (mest) afvalwaterstromen

De Trumma is al jaren dé draaiende kracht achter verschillende totaaloplossingen voor he behandelen van agrarisch afvalwater.

De Trumma wordt toegepast als afvalwatervoorzuivering in complete mestdrooginstallaties en als indikker bij biogasinstallaties. Varkenshouderijen dikken de varkensmest op deze manier in tot biobrandstof. Tevens kan de Trumma als (voor) zuivering worden ingezet voor afvalwater uit slachterijen, (organische) reststoffen en voor het indikken van (mest) afvalwaterstromen.